Teren zielony przy ulicy Lipowej / fot. UM Katowice

Miasto chce chronić teren zielony w dzielnicy Dąb. Od dłuższego czasu mieszkańcy Dębu i rada dzielnicy chcą, by miasto zajęło się sprawą terenu zielonego w rejonie ulicy Lipowej. Teraz władze przygotowały projekt uchwały, który rozpocznie procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki planowi możliwa będzie ochrona zieleni w tym rejonie i powstrzymanie zapędów deweloperów.

Obecnie obowiązujący plan zagospodarowania dopuszcza, by teren zielony mógł być zabudowany obiektami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Możliwe jest także wzniesienie garaży wolnostojących i zespołów garaży lub obiektów handlowych. Jednak mieszkańcy Dębu chcą, by utrzymać teren zielony i go zrewitalizować, m.in. istniejącą muszlę koncertową. Miasto przychyliło się do wniosków i próśb mieszkańców, rady dzielnicy oraz radnych miejskich. Projekt uchwały w tej sprawie trafił właśnie do biura rady miejskiej.

Reklama

W uzasadnieniu do projektu uchwały zapisano, że:

[…] O zmianę ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił Radny w Radzie Miejskiej Miasta Katowice Pan Michał Luty, który wnosił o zachowanie i podniesienie standardu zagospodarowania istniejącego parku przy ulicy Lipowej, poprzez ochronę wartości przyrodniczych oraz kompleksowe rozwiązania przestrzenne, staranną kompozycję i dobór gatunków zapewniających całoroczny estetyczny wygląd terenu. Radny wnioskował o zmianę przeznaczenia podstawowego na tereny zieleni urządzonej. Celem opracowania planu miejscowego jest wprowadzenie ustaleń, które przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców i korzystnej zmiany wizerunku miasta, poprzez poprawę dostępności i utrzymanie powierzchni terenów zieleni […].

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmie łączną powierzchnię 0,56 hektara.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
29 − 17 =


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.